supakitch & koralie - arte, pintura de un mural


Fyfan alltså, jag är helt mållös,
jag vill också kunna måla och skapa såhär!

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="700" height="390" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0">
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<param name="allowscriptaccess" value="always" />
<param name="src" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/SDdUxdxVTH0?fs=1&amp;hl=sv_SE" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="390" src="http://www.youtube-nocookie.com/v/SDdUxdxVTH0?fs=1&amp;hl=sv_SE" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>
</object>

RSS 2.0